Ankieta dotycząca waszych doświadczeń z Platformą PIBEEP

    Jakie jest Twoje pierwsze wrażenie korzystając z Platformy PIBEEP (1 - oznacza bardzo źle, 10 - oznacza bardzo dobrze)


    Jak łatwa w obsłudze jest Platforma PIBEEP (1 - bardzo trudna, 10 - intuicyjna)


    RODO