web analytics

Usługi PRO

Współpraca 46

PIBEEP Marketplace

Po założeniu Konta PRO jego użytkownik otrzyma możliwość odpłatnego świadczenia swoich usług innym użytkownikom platformy (Artystom). Konto PRO jest przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Każdy inżynier dźwięku związany z konkretnym studiem zakłada własne Konto PRO podporządkowane Kontu PRO tego studia. Użytkownik PRO, który chce korzystać z funkcjonalności Konta Artysta może założyć Konto Artysta i połączyć je ze swoim Kontem PRO.

Miks

Współpraca 47

Łącz ścieżki w spójną całość

Mastering

Współpraca 48

Zapewniaj nagraniom doskonałe brzmienie

Miks & Mastering

Współpraca 49

Oferuj kompleksowe usługi miks i mastering

Artysta PRO

Współpraca 50

Oferuj usługi muzyka sesyjnego, kompozytora, autora tekstów, itd.

Studia PRO

Współpraca 51
Hertz Recording Studio
Współpraca 52
SOUNDLAB
Realizacja dźwięku
Współpraca 53
Green Machine Records
Współpraca 54
Jupiter Ranch Studio
Współpraca 55
DaveWaveStudio
Współpraca 56
MILEWSKI music
Współpraca 57
Leszek Mazur
Współpraca 58
Bophonic
Współpraca 58
Jakub Sznura
Współpraca 58
Mateusz Korzeniecki
PIBEEP | Freelance Marketplace