web analytics

PIBEEP

Usługi PRO


PIBEEP Marketplace

Po założeniu Konta PRO jego użytkownik otrzyma możliwość odpłatnego świadczenia swoich usług innym użytkownikom platformy (Artystom). Konto PRO jest przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Każdy inżynier dźwięku związany z konkretnym studiem zakłada własne Konto PRO podporządkowane Kontu PRO tego studia. Użytkownik PRO, który chce korzystać z funkcjonalności Konta Artysta może założyć Konto Artysta i połączyć je ze swoim Kontem PRO.

Miks

Łącz ścieżki w spójną całość

Mastering

Zapewniaj nagraniom doskonałe brzmienie

Miks & Mastering

Oferuj kompleksowe usługi miks i mastering

Artysta PRO

Oferuj usługi muzyka sesyjnego, kompozytora, autora tekstów, itd.

Studia PRO

Hertz Recording Studio

SOUNDLAB
Realizacja dźwięku

Green Machine Records

Jupiter Ranch Studio

DaveWaveStudio

MILEWSKI music

Leszek Mazur

Bophonic

Jakub Sznura

Mateusz Korzeniecki

Główna
Artysta
Studio PRO
Blog
Zaloguj