Usługi PRO


PIBEEP Marketplace

Po założeniu Konta PRO jego użytkownik otrzyma możliwość odpłatnego świadczenia swoich usług innym użytkownikom platformy (Artystom). Konto PRO jest przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Każdy inżynier dźwięku związany z konkretnym studiem zakłada własne Konto PRO podporządkowane Kontu PRO tego studia. Użytkownik PRO, który chce korzystać z funkcjonalności Konta Artysta może założyć Konto Artysta i połączyć je ze swoim Kontem PRO.

Miks

Łącz ścieżki w spójną całość

Mastering

Zapewniaj nagraniom doskonałe brzmienie

Miks & Mastering

Oferuj kompleksowe usługi miks i mastering

Artysta PRO

Oferuj usługi muzyka sesyjnego, kompozytora, autora tekstów, itd.

PIBEEP Cloud

Pibeep Cloud to chmura danych, przeznaczona do sprawnego zarządzania projektem. Historia projektu oraz wchodzące w jego skład materiały – wszystko dostępne z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Możesz przechowywać swoje pliki oraz udostępniać je komu chcesz, dzięki czemu cały zespół ma możliwość jednoczesnej pracy nad projektem. Zyskujesz także dostęp do narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie projektem.

Cennik
Cena

5 GB przestrzeni

10 GB przestrzeni

20 GB przestrzeni

50 GB przesrzeni

100 GB przestrzeni

Oferta indywidualna

Studia PRO

Green Machine Records
SOUNDLAB
Realizacja dźwięku
Jupiter Ranch Studio